۱۳۹۴/۱۰/۱۵

خبرسازان مجلس در توئیتر

دیدبان مجلس خبرسازان هفته را با محوریت نماینده های مجلس، معرفی می کند. جواد خیابانی با اعلام نامزدی خود برای مجلس دهم، و سروصدای زیادی در توئیتر ایجاد کرد. اگرچه او با ۲۸۲۸ توئیت طی دو هفته گذشته، به طور قاطع چهره‌ی خبرساز این هفته شد، اما به این دلیل که نماینده‌ی کنونی مجلس نبود، او را به عنوان گزینه‌ی نماینده‌ی خبرساز هفته انتخاب نکردیم و این عنوان به حمید رسایی می رسد که با ۶۲۰ توئیت بیشترین سهم از واکنشها را در توئیتر برانگیخت.

‌تعدادی از توئیتهای پربیننده‌ی دوهفته‌ی گذشته با محوریت نماینده های مجلس را اینجا می بینید:

حمید رسایی با ۶۲۰ توئیت بیشترین سهم از واکنشها را در توئیتر برانگیخت. اعتراض به آلودگی هوا و واکنشها به ثبت نام او و اظهاراتش در مورد اینکه عضو هیچ جناح سیاسی نبوده، مثالهایی از آن بودند که در مورد دوم حتی دیدبان مجلس را هم مجبور به دادن مهر شاخدار در یکی از درستی‌سنجی های‌مان کرد. 

Screen Shot 2016-01-04 at 11.44.03 AM

مهدی کوچک زاده با استعفا از مجلس نهم و ثبت نام مجدد برای انتخابات جدید مجلس واکنشهای زیادی برانگیخت

Screen Shot 2016-01-04 at 11.59.46 AM مهرداد بذرپاش هم مصاحبه های تندی در رابطه با انتخابات مجلس انجام داد. عدم پخش مصاحبه ظریف با فردوسی پور از صداوسیما و پخش مصاحبه حدادعادل نیز موضوع بحثهای شبکه های اجتماعی شد.

 ثبت نام نکردن و عدم حضور روح الله حسینیان در مجلس دهم هم واکنشهای شبکه های اجتماعی ایجاد کرد

در بحبوحه‌ی اخبار انتخابات مجلس جدید و حاشیه های مجلس کنونی، توانا مصاحبه ای از خبرآنلاین با مؤید حسینی صدر، نماینده‌ی کمتر شناخته شده‌ی مجلس نهم توئیت کرد که از بخشی از فساد دولت احمدی نژاد پرده بر می داشت. 

 اما علی مطهری بعد از رسایی بیشترین سهم را در شبکه های اجتماعی مثل توئیتر داشت. او به تنهایی در ۵۳۲ توئیت در دو هفته‌ی گذشته حضور داشت و عمدتاْ به خاطر حضور یکه و تنهایش در اعتراض به رویکرد دلواپسان در مسائل مهم کشور واکنشهای مثبتی برانگیخت

Screen Shot 2016-01-04 at 1.26.15 PM

موضوع انتخابات مجلس دهم و نقش تکنولوژی در آن نیز به صورتی کلی، واکنشهای جالبی را در توئیتر ایجاد کرده بودMPL2

Screen Shot 2016-01-04 at 1.41.42 PM