۱۳۹۴/۱۱/۰۲

درستی‌سنجی اسماعیل کوثری: «مجلس ششم به ضرر مردم حرکت می‌کرد»

محمد اسماعیل کوثری نماینده تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به روزنامه کیهان گفت: «مجلس ششم نه تنها به نفع مردم کار نمی‌کرد بلکه در جهت ضرر مردم و کشور حرکت میکرد و اقداماتی انجام میداد که در جهت منافع بیگانگان بود».

این اظهارات اسماعیل کوثری پس از آن بیان شد که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۹ دی ماه طی سخنانی با نکوهش مجلس ششم که اکثریت آن با اصلاح طلبان بود گفت: «مجلسی که در قضیه هستهای و دیگر مسائل مقابل دشمنان بایستد و شجاع، مستقل و آزاد حرفها و مواضع ملت را بیان کند با مجلسی که در مسائل گوناگون حرفهای دشمن را تکرار میکند، از زمین تا آسمان تفاوت دارد».

کیهان با انتشار این اظهارات تاکید کرده است: «مردم اجازه نخواهند داد تا مجلس دهم تریبون شیفتگان آمریکا و غرب شود از این رو با حساسیت و دقت نمایندگان مجلس آتی را انتخاب خواهند کرد».

دو وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی «قانونگذاری» و «نظارت» است. به همین دلیل براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس  شورای اسلامی «در بیشتر مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‌‏تواند قانون‏ وضع کند» و در بخش نظارت نیز، مجلس بنابر اصل هفتاد و ششم «حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد» و براساس اصل ۸۸ و ۸۹ حق سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور را دارد.

بر همین اساس برای سنجش کارنامه هر دوره مجلس شورای اسلامی باید فعالیت آن را در حوزه «قانونگذاری» و «نظارت» مورد بررسی قرار داد.

مجلس ششم در بُعد قانونگذاری در میان تمام ادوار مجالس پس از انقلاب رکورددار «بیشترین تعداد مصوبات» است به این ترتیب که «مجلس ششم با ۳۹۷ مصوبه رتبه اول را در مقایسه با دیگر مجالس پس از انقلاب به خود اختصاص داد.

مجلس نهم نیز در سه سال نخست فعالیت خود در مجموع «۱۰۳ طرح و لایحه» را تصویب کرده است و حتی اگر تعداد مصوبات سال پایانی این مجلس به اندازه مجموع مصوبات سه سال نخست آن باشد به نظر نمی‎ رسد که بتواند رتبهای بهتر از آخر در میان تمام مجالس نه دوره پس از انقلاب کسب کند.

در بعد نظارتی، مجلس ششم از ابراز «تحقیق و تفحص» به شکل گسترده ای استفاده کرد و ۳۰ مورد تحقیق و تفحص را به سرانجام رساند. برخی از این تحقیق و تفحص‌ها در تمام تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه یا بی‌سابقه بوده‌اند از جمله «تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما»، «تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌ها»، «تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان»، تحقیق و تفحص از «رشوه‌ شرکت‌ استات‌ اویل‌ و وضعیت‌ طرف‌های‌ ایرانی‌»، و همچنین مجلس ششم در اقدامی کم سابقه برای روشن شدن زوایای پنهان روند برگزاری انتخابات دوره بعدی مجلس نیز طرح «تحقیق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم» تصویب و اجرا کرد. این درحالی است که مجلس پنجم تنها ۱۸ تحقیق و تفحص انجام داده بود و تحقیق و تفحص از مجلس ششم به بعد به عنوان ابراز نظارتی مجلس اهمیت یافت.

علاوه براین با وجود آنکه اکثریت مجلس ششم در اختیار اصلاح طلبان بود و این دوره از مجلس همسو با دولت وقت، یعنی دولت محمد خاتمی، بود اما نمایندگان مجلس ششم در بعد نظارتی «۳۵۷۳ سوال و تذكر از دولت» را به ثبت رساندند.

«کمیسیون»ها نیز از ابزارهای نظارتی مجلس به شمار می‌روند. مجلس ششم علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی، به «کمیسیون اصل۹۰ » جایگاه ویژه‌ای داد، کمیسیونی که برای رسیدگی به شکایت از عملکرد قوای مجریه، مقننه و قضائیه است.

در بعد قانونگذاری و از جمله در حوزه اقتصادی نیز مجلس ششم با تصویب «قانون تنظيم بخشی از مقررات دولت، قانون اصلاح ساختار بودجه و قانون برنامه ۵ ساله چهارم» در حوزه اقتصاد سه دستاورد بزرگ اقتصادی داشته است.

مقایسه کارنامه مجلس ششم در هر دو بعد «قانونگذاری» و «نظارتی» با دیگر ادوار مجلس نشان می‌دهد که این دوره از مجلس شورای اسلامی در هر دو بعد از جمله ادوار ممتاز مجالس بعد از انقلاب است و به همین دلیل گفته‌ی اسماعیل کوثری «نادرست» ارزیابی می‌شود.

Fact Checking Icons-Final-06 (1)


  • درست:  گفته صحیح است و نکته‌ی مهمی از قلم نیافتاده است.
  • کم‌و‌بیش درست: گفته صحیح است ولی نیاز به توضیح و اطلاعات بیشتر دارد.
  • نیمه درست: گفته تا اندازه‌ای صحیح است ولی جزییات مهمی ذکر نشده مانده و یا مواردی خارج از متن اصلی بیان شده است.
  • کم‌و‌بیش‌ نادرست: گفته بخش‌های صحیحی در بطن خود دارد ولی فکت‌ها و نکات حیاتی‌ای را نادیده می‌گیرد که در غیر اینصورت تصور متفاوتی را القا می‌کرد.
  • نادرست: گفته صحیح نیست.
  • شاخ‌دار!: گفته نادرست و مضحک است.