۱۳۹۴/۱۱/۰۷

اینفوگرافیک آشنایی با شورای نگهبان

آشنایی با ساختار، اعضا و ویژگی‌های شورای نگهبان، وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان و وظایف انتخاباتی شورای نگهبان در این اینفوگرافیک مشخص شده‌ است.

[آشنایی با شورای نگهبان – ویدیو]