۱۳۹۴/۱۲/۱۱

پاسخگویی نمایندگان (ویدیو)

یادمان باشد ما به کاندیداها رای می‌دهیم تا نماینده خواسته‌های ما در مجلس باشند. به همین خاطر بعد از انتخاب باید دربرابر عملکردشان پاسخگو و در قبال وعده هایشان مسئولیت‌پذیر باشند…