۱۳۹۴/۱۲/۰۳

آشنایی با نامزدان نمایندگی (ویدیو)

پیش از رای دادن، ما باید نه تنها شناخت روشنی از خواسته‌های خودمان داشته باشیم، بلکه مواضع نامزد ها را هم با دقت بررسی کنیم…